phone

Privacyverklaring

DE UTRECHTER is een stadsbrasserie/bar/horeca gelegenheid voor onder andere events en vergaderingen. DE UTRECHTER is gevestigd op Vredenburg 40, 3511 BD te Utrecht en staat ingeschreven onder KvK nummer 67619142.

DE UTRECHTER respecteert de privacy van al haar bezoekers van de website en gebruikers van haar dienstverlening waarvoor het nodig is om gegevens te verzamelen. DE UTRECHTER verzamelt, verwerkt en bewaart alleen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. DE UTRECHTER verzamelt persoonsgegevens handmatig, via haar website en reserveringssysteem.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Via de website van DE UTRECHTER worden er alleen handmatig persoonsgegevens verzameld. Dat betekent dat er alleen persoonsgegevens kunnen worden ontvangen, doordat deze ons zijn gegeven door u wanneer er een contactformulier wordt ingevuld. Deze gegevens worden 12 maanden bewaard, waarna ze worden verwijderd. Deze gegevens worden verzameld om uw verzoeken om informatie te kunnen beantwoorden, of uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst die met DE UTRECHTER is gesloten in het kader van een event, vergaderarrangement of reservering. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van ons reserveringssysteem, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens om de reservering tot stand te kunnen brengen. Het reserveringssysteem is van Resengo.
Resengo maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies ten behoeve van het functioneren van de website en reserveringssysteem;
 • Google Analytics die geanonimiseerd gegevens verzamelt over het gebruik van Resengo;
 • Hotjar verzamelt gegevens over het gebruik van Resengo om de gebruiksvriendelijkheid daarvan te kunnen verbeteren;
 • Application Insights verzamelt gegevens over de performance van Resengo met als doel te kunnen verbeteren;
 • Facebook, wanneer u zich met Facebook aanmeldt, dan plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

Verder maakt DE UTRECHTER gebruik van persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen zoals de belastingwet, voor marketing – en communicatie activiteiten of voor werving- en selectie.
Uiteraard op basis van een van de grondslagen zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG.

Persoonsgegevens

DE UTRECHTER verwerkt persoonsgegevens. Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct naar een (natuurlijk) persoon leiden of gegevens waardoor een (natuurlijk) persoon te herleiden is. De AVG heeft geen betrekking op de verwerking van gegevens over rechtspersonen en met name als rechtspersonen gevestigde ondernemingen, zoals de naam en rechtsvorm van de rechtspersonen of de contactgegevens van de rechtspersoon. De AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming die de privacy van (natuurlijke) personen beschermt.

DE UTRECHTER verwerkt de volgende persoonsgegevens via de website:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer of mobiel nummer

DE UTRECHTER verwerkt de volgende persoonsgegevens om uitvoer te kunnen geven aan de gesloten overeenkomst of in geval van een verzoek of reservering:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer of mobiel nummer

DE UTRECHTER bewaart persoonsgegevens die zijn verkregen doordat er een overeenkomst tot opdracht is afgesloten, gedurende de duur van de overeenkomst en/of gedurende de door de wet gestelde termijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de belastingwet. DE UTRECHTER bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen, waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren.

Termijnen

DE UTRECHTER hanteert de volgende bewaartermijnen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die via het contact formulier zijn verkregen worden niet langer dan 12 maanden bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd.
Persoonsgegevens die via Resengo zijn verkregen worden niet langer dan 12 maanden bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd mits deze op laste van de belastingwet niet mogen worden verwijderd. Dan bedraagt de bewaartermijn 7 jaar, waarna de gegevens worden verwijderd.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

DE UTRECHTER verwerkt persoonsgegevens op basis van de hierna genoemde grondslagen als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Toestemming
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Derden

DE UTRECHTER deelt persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst zoals bij een reservering, een informatieverzoek etc. of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingwet. Bijvoorbeeld bij een factuur worden uw persoonsgegevens gedeeld met het administratiekantoor/de accountant om te voldoen aan de belastingwet.

DE UTRECHTER heeft met derden verwerkersovereenkomsten gesloten zodat persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt. Ook draagt DE UTRECHTER zorg dat zij alleen met derden samenwerkt die aantoonbaar volgens de AVG hun diensten verlenen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zijn. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Het beleid van Google Analytics daaromtrent is als volgt: http://www.google.com/analytics/terms/us.html en https://www.google.com/policies/privacy/partners/

DE UTRECHTER heeft Google Analytics geanonimiseerd zodat uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan Google Analytics.

Resengo

Wij maken gebruik van het reserveringssysteem Resengo. Resengo maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies. De functionele cookies zijn noodzakelijk om het Resengo systeem te kunnen gebruiken. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden geanonimiseerd.

Facebook, Twitter, Instagram

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze knoppen, geeft u toestemming voor plaatsing van deze cookies. U kunt onze website gebruiken zonder gebruik te maken van deze knoppen.

Rechten betrokkene(n)

Als betrokkene(n) heeft u de volgende rechten:

 • het recht op inzage
 • het recht op correctie
 • het recht op kopie
 • het recht om vergeten te worden
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • het recht op bezwaar.

Indien u wenst dat DE UTRECHTER niet langer uw persoonsgegevens bewaard of wilt u inzien welke gegevens DE UTRECHTER heeft, dan kunt u een verzoek indienen via [email protected] Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Uiteraard dient DE UTRECHTER eerst te verifiëren of uw informatie inderdaad incorrect is of mag worden verwijderd.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden op onderstaand adres:

DE UTRECHTER
Vredenburg 40
3511 BD UTRECHT

Beveiligingsmaatregelen

DE UTRECHTER maakt gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig te stellen. DE UTRECHTER maakt gebruik van datacentra die haar servers alleen in Europa heeft staan, de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. DE UTRECHTER neemt de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus en heeft passende maatregelen getroffen, die periodiek worden gecontroleerd en geupdate zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u nog op- en/of aanmerkingen hebben over de veiligheid van onze website, misbruik van onze website of andere vragen hebben, dan verzoeken wij u die via [email protected] aan ons kenbaar te maken.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.